Este ziua lui Isus!


 ARTICOLE si ESEURI


Oare experienta ne invata ceva cu adevarat? - Agonia Batranei Noastre Planete
adaugat la data 2005-12-10 14:36:38

Capitolul 3


OARE EXPERIENŢA
NE ?NVAŢĂ CEVA CU ADEVĂRAT?


?Istoria ne ?nvaţă că omul nu ?nvaţă nimic de la istorie?

HegelOmul nu ?nvaţă niciodată din greşelile trecutului, mai ales c?nd este vorba de cele mai mari catastrofe. Ex: primul război mondial, al doilea, şi iată că se profilează şi al treilea.

Subiectul central al profeţiilor iudaice era că Mesia va veni să ?mplinească făgăduinţele făcute lui Avraam, Isaac şi Iacov. După aceste profeţii, Israel era poporul care trebuia să conducă lumea sub domnia lui Mesia, care va aduce pacea universală, prosperitatea şi armonia ?ntre neamurile de pe păm?nt. Lucru ciudat, paradoxal este că ?ntr-adevăr a venit un iudeu care a declarat că El este Mesia. El a ?mplinit un mare număr de profeţii care au fost făcute despre El. Dar a fost lepădat chiar de aceia care ar fi trebuit să-L recunoască. Profeţiile Vechiului Testament au făcut două portrete diferite ale lui Mesia care trebuia să vină:

Unul din portrete ?l arată ca Rob smerit care suferă pentru ceilalţi şi este lepădat de compatrioţii Săi (Isaia 53).

Al doilea portret ?l arată pe Mesia ca un ?mpărat biruitor şi ?mbrăcat cu o putere fără limită care vine deodată pe păm?nt ?n culmea unui război mondial şi-i salvează pe oameni de la autodistrugere.

1) Mesia suferind ? Isaia 53

2) Mesia domnind ? Zaharia 14 şi Isaia 9:6,7

Marii rabini nu au ?nţeles că este vorba de una şi aceeaşi persoană şi au luat numai al doilea portret.

?ntrebarea cea mare

De ce au lepădat evreii pe Mesia, cu toate profeţiile care s-au făcut şi care erau cunoscute rabinilor?

Isus la venirea Lui ? ?n predica de pe munte ? a redat adevărul cu privire la poruncile lui Dumnezeu, pe care rabinii le ?nlocuiseră cu porunci omeneşti şi datini bătr?neşti. El a arătat că Dumnezeu priveşte la atitudinea de inimă, nu la ?nfăţişarea exterioară a faptelor.

Ei nu L-au vrut pe Mesia suferind, nu L-au ?nţeles şi atunci L-au lepădat.

Cele 10 porunci nu au avut drept scop să ne facă să ne apropiem de Dumnezeu prin propriile noastre eforturi, ci ca să ne arate c?t de perfecţi ar trebui să fim noi ca să fim primiţi de Dumnezeu prin faptele noastre bune.

Legea a fost dată ca sufletele să-L poată primi pe Mesia suferind, să vadă nevoia acută de El.

Al doilea motiv de lepădare a fost indiferenţa lor cu privire la nevoile lor spirituale, mai ales că Isus era un dulgher de jos, sărac, umil şi ei erau din păturile ?nalte ? cărturari, farisei, saduchei şi preoţi ? păturile conducătoare la vremea aceea.

Semnele profetice care arătau venirea Lui erau tot at?t de clare ca şi semnele cerului ? semne pe care ei le ştiau.

Deci Dumnezeu ?i descoperă lui Iacov că Mesia va fi din seminţia lui Iuda. Apoi din familia lui David ? cum a zis profetul Natan din partea lui Dumnezeu (1 Cronici 17:11-13). ?mpăratul David primeşte două făgăduinţe:

1) Unul din urmaşii lui va domni veşnic (2 Samuel 7:12-16);

2) Această Persoană va fi singurul Fiu al lui Dumnezeu.

Tradiţiile rabinice ştiau că această prezicere era mesianică, de aceea I-au şi spus mulţi ?Fiul lui David?.

Locul naşterii ?l aflăm de la profetul Mica 5:2, reluat ?n Matei 2:5.

Data naşterii

Daniel a profeţit că vor trece 483 de ani (69 x 7 săptăm?ni de ani) p?nă la venirea Unsului (Mesia), şi că Mesia va fi st?rpit şi cetatea va fi dăr?mată de un ?mpărat (Titus, ?n anul 70 d.H.).

Profesiunea lui Mesia

Isaia profeţeşte (cap. 35:4-6) că cei şchiopi şi orbi vor fi vindecaţi, iar ?n pustiu vor izvor? ape ? exact ceea ce i-a spus Isus lui Ioan Botezătorul, c?nd acesta a trimis să ?ntrebe dacă este El sau trebuie să aştepte un altul (Matei 11:3).

Suferinţele

Isaia 42 şi 52:13,14 şi 53 ?l arată pe Isus ? Mesia suferind. Isaia a trăit cu 700 de ani ?nainte de Isus şi a profeţit lepădarea Lui (cap. 53:1-3) ? profeţia fiind la timpul trecut, dădea mai multă greutate spuselor lui. Isaia L-a văzut pe cruce cu 700 de ani ?nainte.

V?nzarea pe 30 de arginţi

Zaharia 11:12,13 ? această profeţie o găsim ?mplinită ?n Evanghelia după Matei (cap. 27:6-10).

Răstignirea

?n Psalmul 22 ? scris cu 1000 de ani ?nainte de Isus de către David călăuzit de Duhul Sf?nt ? cuv?ntul ?c?ine? era folosit ?n jargon de către evrei pentru cei dintre naţiuni. Deci a fost răstignit de romani.

Isus a prezis distrugerea Ierusalimului (Luca 19:43,44), care a avut loc ?n anul 70.

Vom fi noi indiferenţi faţă de at?tea profeţii care anunţă venirea din nou a lui Mesia ? Isus ca mare ?mpărat?

Aceste profeţii se vor ?mplini literal, aşa cum s-au ?mplinit şi celelalte despre El.
  MENIU PRINCIPAL


  RESURSE GRATUITE


  GALERIE FOTO

Spre cer.

  RECOMANDARI  RETEA SITE-URI


  PARTENERI
  STATISTICI SITE
 » total afisari: 3953415
 » vizite unice: 422987
 » vizitatori online: 1

  DIVERSE/PROMO
 
gradinita crestina Samariteanul